ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ตารางการเวลาขนส่งสินค้า

สถานที่ปลายทาง

ประเภทการขนส่ง

ระยะเวลาขนส่งปกติ

ขนส่งช้า

ขนส่งช้ามาก

กรุงเทพและปริมณฑล

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

1-3 วัน

เกินกว่า 3 วันทำการ

เกินกว่า 5 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

กรุงเทพและปริมณฑล

ธรรมดาลงทะเบียน

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ธรรมดาลงทะเบียน

3-7 วัน

เกินกว่า 7 วันทำการ

เกินกว่า 10 วันทำการ

*หมายเหตุ: การนับวันขนส่งสินค้าเริ่มนับจากวันที่เสร็จสิ้นจากขั้นตอนการชำระเงินเรียบ ร้อยแล้ว โดยหากแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 9.00 ให้เริ่มนับในวันเดียวกันแต่หากเกินกว่านั้นให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรก ครับ

text_powered